Veľtrh účtovných závierok

, účasť na veľtrhu faktúr.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.