Bill Fictitious

účet, ktorý je sfalšovaný, nie skutočný, určený na podvod, podvod.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.