Zmeny obchodných podnikov

Účtovný doklad vydaný alebo zakúpený spoločnosťami, podnikmi pri prijímaní komoditných alebo hotovostných úverov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.