Vnútorný dotazník

a majiteľ a platiteľ sú rezidentmi tejto krajiny.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.