Bill Bodmereyny

návrh zákona o bezpečnosti lode alebo nákladu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.