Bill neoverené

vykonanie zmenky bez vypracovania písomného dokumentu.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.