Bill Pervodnoy Odnogorodny

splatný v mieste registrácie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.