Bill ujmu

návrh zákona, ktorý nie je protestovaný v lehote stanovenej zákonom, takže jeho držiteľ stratí niektoré práva, ktoré mu boli priznané v prípade protestného návrhu zákona.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.