Bill Protest

návrh zákona, ktorým je neoznámenie zálohy za platbu a v súlade so zavedeným postupom je podaný protest.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.