Záručný list

účet vydaný na zabezpečenie transakcie bez toho, aby príjemca zaplatil sumu účtu uvedenú v zázname.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.