Promisia v názve

Účtovníctvo prevedené na nového majiteľa s uvedením jeho mena.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.