Sekundárna poznámka

druhá kópia návrhu zákona.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.