Bill Short

účet zaplatený v období nepresahujúcom 10 dní.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.