Bill Bezpodmienečný

účet, bez akýchkoľvek podmienok a splatný v hotovosti po prezentácii.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.