Promisňujúca milosť

odložené zaplatenie účtu po uplynutí lehoty na zaplatenie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.