Noteholders

alebo osoba, ktorej bol účet prevedený. B dostane právo na vrátenie peňažnej sumy uvedenej v účte zo zásuvky. V. je právnická osoba, ak bol účet prevedený nepretržitou sériou potvrdení. V opačnom prípade je právnickou osobou osoba, ktorej bol vyúčtovaný.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.