Prijaté faktúry

pohľadávky voči klientom zabezpečené zmenkami. To je stanovené v účtovnom výkaze v časti "" Obdržané zmenky "". Účet je vedený pre každý účet.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.