Odhryznúť

uhryznutie
BROKEN, -oo, -Ano; -Shyz; -Shyzla; -Shyzshy; -Shyzenny; -Shyzshi; sovy. , že. Hltavanie, skusovanie.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.