LODE "POVRCH"

LODE "POVRCH"

- plavidlá s plochým dnom, dostatočne priestranné na príjem nákladu; majú tvar kontúr, vhodné na beh v silných vlnách. Uvádzajú sa do pohybu hrebeňmi (Pagayas). Používajú sa na vykladanie plavidiel na nechránenom brehu.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Ľudského komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.