Bondová kotácia

stanovenie výmennej ceny dlhopisov na burze cenných papierov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.