Kniha

zbierka účtovných registrov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.