Hraničná colnica

Ing. colná hranica
hranica územia, na ktorom pôsobia jednotné colné predpisy. Geologická distribučná sústava sa zhoduje so štátnym systémom, ak v krajine neexistujú žiadne voľné ekonomické zóny ani prístav franko.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.