Obťažovanie

nuda
DORU, ty, ty, nie, jesť, jesť, jesť; -el, -el; sovy. , ktorému s neopr.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.