Boyent

Ing. vzrastajúca situácia na trhu, keď ceny rýchlo stúpa v dôsledku krízy alebo iných nepriaznivých podmienok.
Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.