BURK

BURK
BURKA a manželky. Na Kaukaze: rod plášťa vlneného ovčieho alebo kozieho plsti. Pastier v burke.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.