Vyhorenie

vyhorenie
OVERGOE, -hujem sa na to pozrieť; sovy.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.