Kataster

fr. kataster. - list Register
systematické dokument, vypracovaný úradným inštitúcie či orgánu na základe údajov o niektorých zdrojov, ich umiestnenie, veľkosti, kvality charakteristiky, účel, náklady a iné informácie od K. používa pre výpočet dane z poplatkov za používanie prírodných zdroje, oceňovanie predmetov počas ich prenájmu, záložné právo, predaj. Najbežnejším C. voda, zem, vietor, slnko a tak ďalej. E.

Business Glosár. Akademik. pv. 2001.