Kalibrácia meradiel

stanovenie a potvrdenie skutočných hodnôt metrologických charakteristík meradiel.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.