Colný dopravca

spoločnosť, ktorá má licenciu na právo prepravovať tovar bez colnej kontroly pod colným dohľadom a zabezpečiť zaplatenie colných platieb.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.