"CASUAL COW"

Ing. peňažná krava
spoločnosť, podnik, ktorý poskytuje stabilný tok peňazí.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.