Cash Ratio

pomer disponibilných rezerv banky v bankovkách k celkovým záväzkom voči zákazníkom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.