Coase Ronald (narodený 1910)

americký ekonóm, teoretik moderné neoklasickej školy, zakladateľ teórie transakčných nákladov. V 60. rokoch. bol mu ponúknutý takzvaný

slovník obchodných podmienok spoločnosti Coase. Akademik. pv. 2001.