COAST

POBREŽIE
POBREŽ, -YI, NARODENIE. pl. žiť, porov. Pásom pozemkov pozdĺž morského brehu.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.