Coating factor

A. Koeficient ukazujúci pomer dlhodobého dlhu a vlastného imania.
B. Koeficient, ktorý ukazuje, koľkokrát zisk z bilancie presahuje sumu povinných dividend vyplatených z prioritných akcií.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.