Koeficient

multiplikátor s premennou alebo neznámymi hodnotami alebo pomerom dvoch množstiev.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.