Pomer dlhopisov

pomer celkovej sumy všetkých nesplatených dlhopisov k celkovým nákladom na kapitál spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.