Koeficient zabezpečenia

koeficient vypočítaný ako pomer medzi futures a hotovostnými pozíciami s optimálnym hedgingom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.