Faktor vyjednávaný

pomer hodnoty predaja spoločnosti k hodnote fixných aktív.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.