Základný pomer o platobnej schopnosti

pomer zostatkovej hodnoty fixných aktív k ich úplným počiatočným nákladom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.