Ročný obrat z kapitálových výnosov

pomer objemu ročných príjmov k hodnote vlastného imania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.