Kapitalizačný koeficient

multiplikátor, ktorý odráža pomer medzi príjmami podniku a jeho trhovou hodnotou.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.