Koncentrácia pomer

pomer, ktorý určuje pomer predaja niektorých produktov na trhu, možno pripísať majiteľa štyroch alebo ôsmich základných spoločností.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.