Pomer Coverage

podiel tovaru vyrobeného touto spoločnosťou na celkovom objeme výroby tohto výrobku v štáte.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.