Koeficient spoľahlivosti úveru

koeficient, ktorý slúži na posúdenie úverovej bonity spoločnosti. Vypočítané ako pomer výšky súčasného zisku a odpisov k celkovým nákladom na úver.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.