Aktuálny pomer likvidity

koeficient charakterizujúci dostatočnosť pracovného kapitálu a stabilitu finančnej pozície spoločnosti. Vypočíta sa ako pomer bežných (bežných) aktív k bežným pasívam spoločnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.