Delta Factor

pomer, počítané ako pomer realizačnou cenou na aktuálnej cene v hotovosti komodity, meny, cenných papierov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.