Pomer Direct kapitálové intenzity

pomer, počítané ako pomer dlhodobého majetku v hodnote objeme vyrábaných produktov a služieb.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.