Koeficient účinnosti

koeficient charakterizujúci rozsah ekonomického efektu na jednotku nákladov.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.