Koeficient elasticity

koeficient, ktorý charakterizuje relatívnu zmenu jednej charakteristiky s jednou relatívnou zmenou druhej charakteristiky.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.