Elasticity Factor Priemer

koeficient zmeny správania heterogénnych skupín spotrebiteľov v dôsledku zmeny jednej z faktorových charakteristík.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.